Skip Navigation Linksหน้าหลัก > อบรมสัมมนาความรู้ทางการเงิน > การวางแผนทรัพย์สินเพื่อส่งมอบ
การวางแผนทรัพย์สินเพื่อส่งมอบ
การส่งมอบมรดกหรือทรัพย์สินให้แก่คนข้างหลังจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการทรัพยืสิน การวางแผนมรดก และการวางแผนภาษีเราเพราะยิ่งมรดกมีมูลค่ามากก็จะยิ่งเกิดภาระทางภาษีแก่ ผู้รับมรดกมากขึ้นตามไปด้วย วันนี้คุณเตรียมแผนไว้ดีแค่ไหนแล้ว ในการรับมือกับภาษีมรดก
สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ เบอร์ 02-0652550 หรือ 065-9138620

คลิกเพื่อติดต่อ