Life ISSARA
ลงทุนที่มีความคุ้มครองสูงกว่า ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ใช้ในการวางแผนมรดก พร้อม ปกป้องความเสี่ยงทางด้านการเงิน และ สุขภาพ
เริ่มต้นที่ 12,000 บาท*
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร 098-9155562, 02-0652550 หรือ คลิ๊ก