UNIT LINK_SP
เป็นอีก 1 รูปแบบ ของการลงทุน ที่ลงทุนในกองทุนรวมได้ง่าย สามารถปรับสัดส่วนด้วยตัสเอง เพื่อความเหมาะสมและอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้
เริ่มต้นที่ 100,000 บาท*
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร 098-9155562, 02-0652550 หรือ คลิ๊ก