หน้าหลัก > สาระน่ารู้วันนี้ > กองทุนลดหย่อนภาษี 65
กองทุนลดหย่อนภาษี 65
กองทุนลดหย่อนภาษี 65
23 Nov, 2022 / By finrwealthbuilder
Images/Blog/hNL1kVFL-315439527_601725341751452_1138923668148876601_n.jpg

สำหรับใครที่ต้องซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง SSF และ RMF จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ครบทุก บลจ. ที่เราซื้อกองทุน✨✨

👉🏻เพราะถ้าไม่ลงทะเบียน อาจเสียสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ !

👉🏻โดยหากมีพอร์ตลดหย่อนภาษีในหลายแพลตฟอร์ม แนะนำให้ลงทะเบียนด้วย Unitholder ID ให้ครบทุกแพลตฟอร์ม ถึงแม้ว่าจะเคยลงทะเบียนของ บลจ. นั้นไปแล้วก็ตาม (เนื่องจาก Unitholder ID ของแต่ละพอร์ตจะแตกต่างกัน)

_______________

Update 8 พฤศจิกายน 2565 มีด้วยกันทั้งหมด 19 บลจ.

1. ABERDEEN – บลจ. อเบอร์ดีน

https://responses.abrdn.com/tax-deduction-2022-th

2. ASSETFUND – บลจ. แอสเซท พลัส

https://www.assetfund.co.th/portal/tax-consent

3. BBLAM – บลจ. บัวหลวง

https://mutualfunddocument.bblam.co.th

4. DAOL INVESTMENT – บลจ. ดาโอ

https://onepeace.daolsecurities.co.th/otp-gateway/home

5. Eastspring – บลจ. อีสท์สปริง

https://order.eastspring.co.th/.../request-consent/index.jsp

6. KAsset – บลจ. กสิกรไทย

https://k-invest.kasikornbankgroup.com/TaxConsent/

7. KKPAM – บลจ. เกียรตินาคินภัทร

https://kkpamonline.kkpfg.com/FormAndConsent/guest

8. KSAM – บลจ. กรุงศรี

https://www.krungsriassetonline.com/TaxRequest/

9. KTAM – บลจ. กรุงไทย

https://www.ktam.co.th/tax-request.aspx

10. KWIAM – บลจ. เคดับบลิวไอ

https://www.kwiam.com/th/news-pr/view/tax-consent

11. LHFUND – บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

https://online.lhfund.co.th/#/consentrmf

12. MFC – บลจ. เอ็มเอฟซี

https://smarttrade.mfcfund.com/ConsentsRD/contact/TH

13. ONEAM – บลจ. วรรณ

https://www.one-asset.com/th/Benefit/detail/30

14. PHILLIP – บลจ. ฟิลลิป

https://www.phillipasset.co.th/taxconsent1/

15. Principal – บลจ. พรินซิเพิล

https://easyinvest.principal.th/.../OnlineConsent_RMF_SSF...

16. SCBAM – บลจ. ไทยพาณิชย์ (เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 28 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)

https://e-service.scbam.com

17. TISCOAM – บลจ. ทิสโก้

https://forms.tiscoasset.com/.../tiscoasset...

18. UOBAM – บลจ. ยูโอบี

https://www.uobam.co.th/th/Certificate/TaxConsent

19. XSpring AM – บลจ. เอ็กซ์สปริง (เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 1 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป)

https://www.xspringam.com/TaxRequire

Like