หน้าหลัก > สาระน่ารู้วันนี้ > "แผนการเงิน ไม่มีไม่ได้"
"แผนการเงิน ไม่มีไม่ได้"
"แผนการเงิน ไม่มีไม่ได้"
25 Jan, 2023 / By finrwealthbuilder
Images/Blog/WmMuLQsD-309581220_565406068716713_53027876698212301_n.jpg

"แผนการเงิน ไม่มีไม่ได้"

👉🏻เพราะแผนการเงินคือแผนชีวิตของเรา จากวันนี้เราจะไปให้ถึงจุดหมายของชีวิตได้อย่างไร เป็น road map ว่าแต่ละช่วงชีวิตจะต้องใช้เงินจ่ายเงินเพื่อเป้าหมายอะไรแล้วเงินที่จะมาตอบโจทย์ความฝันของเราจะได้มาอย่างไรท้ายที่สุด สิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะส่งมอบไปถึงลูกหลานส่งมอบอย่างไรให้ไม่เกิดความแตกแยกหรือสูญเสีย

ดังนั้น แผนการเงินจึงไม่ใช่การออมและการลงทุนเท่านั้น สิ่งที่มากระทบแผนการเงินที่สำคัญคือ “ ความเสี่ยง” ถึงจะวางแผนมาดีอย่างไรแต่ถ้าไม่ได้บริหารความเสี่ยงไว้ด้วยแผนการเงินคงพังไม่เป็นท่า

👉🏻ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง เราจะมายกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆ 5 ข้อดังนี้

1. ความเสี่ยงจากอายุที่ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ ทำให้แผนชีวิตที่วางไว้รวมถึงความฝันของตัวเองและคนที่รักหายวับไปกับตาเลยก็ได้

2. ความเสี่ยงจากอายุยืน ซึ่งปัจจุบันเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ( aging society ) ทำให้เงินที่จะใช้ตอนเกษียณหมดก่อนระยะเวลา แล้วชีวิตที่เหลือจะยังไงต่อดี? แรงทำงานก็หมดไปพร้อมเงินในกระเป๋าด้วย

3. ความเสี่ยงจากโรคร้ายแรงและสูญเสียความสามารถในการทำงาน จากสถิติปัจจุบันคนเป็นโรคร้ายแรงมากขึ้นและอายุที่เป็นก็น้อยลง ไม่ว่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือการใช้ชีวิตก็ตาม เมื่อป่วยก็ต้องรักษาเอาเงินจากไหนรักษาและใช้จ่ายตอนเจ็บป่วยถ้ามีเงินเก็บก็โชคดีไปแต่ถ้าเงินเก็บหมดตอนเกษียณจะเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายอีกแค่คิดก็เพลียแล้ว

4. ความเสี่ยงจากธุรกิจ เศรษฐกิจ อันนี้เป็นความเสี่ยงที่คุมยาก เป็นความเสี่ยง มหาภาคเลยไม่ว่าจะเป็นการ sanction ทางธุรกิจ การสู้รบระหว่างประเทศ มีผลต่อธุรกิจและส่งผลมาถึงเราด้วยกันทั้งหมด เราจะปรับตัวอย่างไรกับสภาวะธุรกิจเช่นนี้

5. ความเสี่ยงจากการลงทุน จากที่เราทราบข่าวการลงทุนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การลงทุนเพื่อผลตอบแทนสูงๆก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเงินไปด้วย นอกจากจะหาความรู้เพิ่มเติมแล้วยังต้องประเมินความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วย (KYC)

✨สังเกตไหมว่าความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ จากตัวเราเองจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ ความเสี่ยงบางอย่างเราสามารถประเมินและปกป้องความเสี่ยงรวมถึงสามารถลดความเสียหายให้น้อยลงได้จากการโอนย้ายความเสี่ยงนี้ให้กับบริษัทประกันต่างๆรับความเสี่ยงเหล่านี้นี้ไปได้ ดังนั้นความเสี่ยงไม่ได้น่ากลัวถ้าเรารู้และบริหารจัดการได้👏🏻

Like