หน้าหลัก > สาระน่ารู้วันนี้ > ทำความรู้จัก "ข้อดี กองทุนรวม" ก่อนลงทุน
ทำความรู้จัก "ข้อดี กองทุนรวม" ก่อนลงทุน
เขียนโดย finrwealthbuilder เมื่อ Mon 27 May, 2019

ข้อดีของกองทุนรวม

ข้อดีกองทุนรวม

 

1.มีมืออาชีพพร้อมทีมงานช่วยบริหารเงิน

      การลงทุนในกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในการลงทุน อีกทั้งยังต้องผ่านการอบรม ทดสอบ มีประสบการณ์ และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ รวมถึงทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยดูแล ทำให้ผู้ลงทุนสบายใจ

2.มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย

      กองทุนรวมแต่ละกองจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น มุ่งเน้นการลงทุนภายในหรือต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความดสี่ยงสูงหรือต่ำ เป็นต้น หรือบางกองทุนอาจกำหนดสัดส่วนของการลงทุนไว้ ซึ่งนโยบายการลงทุนนี้ก็จะสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นด้วย

3.มีความสภาพคล่อง

      สำหรับผู้ที่อยากลงทุน แต่ก็ต้องการสภาพคล่องด้วย กองทุนรวมสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ เพราะหากเป็นกองทุนประเภทกองทุนเปิดก็จะสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ และเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการใช้เงินก็เพียงแค่ขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ ภายในอีกปรพมาณ 2-5 วันทำการก็จะได้รับเงินสดมาใช้จ่ายแล้ว

4.เวลาน้อยก็ลงทุนได้

      โดยปกติหากเราลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ก็จะต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวหลักทรัพย์นั้นๆ เป็นรายตัวด้วย แต่การลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยลดเวลาในส่วนนี้ลง เพราะผู้จัดการกองทุนและทีมงานจะทำหน้าที่ในการติดตามและวิเคราะห์ให้ว่าจะซื้อ จะขายอะไร เมื่อใด แทนผู้ลงทุน และยังมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.ใช้เงินเริ่มต้นลงทุนไม่มาก

     หากมีเงินไม่มาก แต่อยากลงทุน ก็สามารถลงทุนในกองทุนรวมได้เลย เพราะปัจจุบันนี้หลายๆกองทุนกฝ้เปิดให้สามารถเริ่มลงทุนครั้งแรกได้โดยใช้เงินเพียง 500 บาท หรือที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อลงทุนในครั้งต่อไป 500 บาท ขึ้นไปเช่นกัน

6.มีการกระจายความเสี่ยง

     โดยหลักการและการลงทุนจะต้องการกระจายความเสี่ยง สำหรับกองทุนรวมก็เช่นกัน ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้วิเคราะห์และตัดสินใจนำเงินไปลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเงินฝาก พันธบัตร หุ้น ฯลฯ อาจลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย หรือกระจายการลงทุนไปยังหุ้นหลายๆตัวตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะที่ตลาดหรือเศรษฐกิจผันผวน